چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۰۷

هوفر اندیش

هوفر اندیش

شرکت هوفر اندیش : واردات کلیه تجهیزات آزمایشگاهی تحقیقاتی صنعتی اموزشی و سکوبندی
مشخصات کلی

هوفر اندیش

  • تجهیزات آزمایشگاهی

خیابان شهید بهشتی بعدازمیرزای شیرازی پلاک468واحد3

http://www.hoofarandish.com

سوابق اجرایی
شرکت هوفر اندیش : واردات کلیه تجهیزات آزمایشگاهی تحقیقاتی صنعتی اموزشی و سکوبندی